top of page
שפת הציפורים: יום עיון
שפת הציפורים: יום עיון

יום ו׳, 09 ביוני

|

שער העמקים

שפת הציפורים: יום עיון

-

09 ביוני 2023, 6:30

שער העמקים, שער העמקים, ישראל

-

ציפורים ובעלי חיים מתקשרים באמצעות שפה משותפת. למעשה, גם אנו בני האדם נולדנו להבין שפה זו, מפני שמראשית הימים נרקם קשר עמוק ואמיץ בין האדם לבין הציפורים הסובבות אותו. אולם, אורח החיים בעידן המודרני והשהות הממושכת במבנים סגורים מעצימים את הניתוק מהטבע, מהעצמי ומהאחר. במציאות זו, שפת הציפורים מעניקה חיבור עמוק, ישיר ומלא לסביבה החיצונית ולסביבה הפנימית. דרך תרגול התבוננות והקשבה היא מאפשרת  הבנת "המסר", או "הגלים" שאנו שולחים באופן מתמיד לסביבה בהתנהגות ובשפת הגוף שלנו, כיוון שהציפורים תמיד תספרנה מה הן רואות וחשות.

יום עיון שפת הציפורים מיועד לכל מי שאוהב טבע וציפורים!

לכל אחד מהמרצים והמנחים ביום יש נגיעה אישית מעניינת לתחום המרתק של שפת הציפורים: מדע, תרפיה, שמירת טבע, שפות, פולקלור, חינוך, צפרות ו... הרוח שמחברת בין כל אלו.

בהנחיית איתן רובינשטיין ותומר ויב.

פרטים נוספים והרשמה כאן

לשיתוף

bottom of page