סדנאות ושיעורים

תכנית הפעילות הקבועה בטחנה לשנת 2022-2023