top of page
תמונה_היסטורית1.jpg
אודות

בטחנת הקמח המרשימה הנישאת בפתח קיבוץ שער העמקים, הולכת ומוקמת "הטחנה": מרכז רב-תחומי וייחודי, המשלב באופן חדשני בין יוזמות מתחום התרבות, החינוך, הקהילה, הקיימות הטכנולוגיה ועוד- מתוך חופש מחשבתי ויזמי. 

בתקופה של אי-ודאות ושינויים גלובליים המובילים לשינויים מרחיקי לכת בפלנטה, דיגיטציה של העולם החברתי ודה-הומניזציה של האדם, כיצד ניתן לפעול מתוך שמחה, תחושת משמעות והגשמה? החזון שלנו הוא ליצור מרחב יצירתי לאנשים מכל תחום, עם אופקים רחבים ורוח נמרצת, כך שיוכלו להכיר ולהתפתח, לפתח משאלות ולממשן, למען האדם והעולם. 

אחד מעוגני הפעילות בטחנה הוא חינוך והתפתחות-עצמית – הן אישית והן קבוצתית. הטחנה מבקשת להחיות את תפיסת הבילדונג, לפיה הצמיחה האישית בלתי נפרדת מהעשייה והשגשוג התרבותי של החברה כולה.

הטחנה אפוא מכוונת למפגש סינרגטי ופורה בין רעיונות, תחומי עיסוק ותפיסות עולם, כשהתוצאה היא מארג של יוזמות עצמאיות המשתפות זו עם זו פעולה, מקום ואמצעים, ושפע שילובים בין תרבות לחינוך, בין אמנות לטכנולוגיה, בין טכנולוגיה לרוחניות, בין אקולוגיה ליזמות וכו'. הטחנה היא אף נקודת מפגש של קהילות שונות – ובהן אלו של הקיבוץ, קרית טבעון, בסמת טבעון, חיפה ומיישובי מחוז זבולון, וכך יוצרת קשרים אזוריים בין תושבים, גופים ומועצות.  

כמבנה רב תכליתי, כתכנית פעילות וכצורה ארגונית-כלכלית – הטחנה היא יצירה כוללת, רעיון חדש ומודל ניסיוני לצורה חדשה של התנהלות בעולם.

היסטוריה

טחנת הקמח בשער העמקים נבנתה בשלבים, החל משנת 1939 ועד שנות ה-2000. במשך השנים נוספו אגפים שונים, שהעניקו את צורתה המיוחדת, דמוית טירה בלב כפר. המבנה הראשון, מגדל התבואות הפונה אל שער הקיבוץ, תוכנן על ידי שמואל ביקלס ביחד עם יוסף אידלמן ונחום פסחוביץ'.  האמן אברהם עמרי הוסיף עם השנים יצירות סגרפיטו על קירות המבנה. פנים המבנה ערוך כמבוך אינסופי של אולמות, חדרים, מכונות, מגלשות ומגדלים. בשנת 2016 נסגרה טחנת הקמח והטירה נותרה ריקה ומפורקת. 


עם סגירת הטחנה התגבשה קבוצה שפעלה למען שימור והחייאת המבנה על ידי הקהילה ולמענה. בתחילת 2017 העמיד הקיבוץ תקציב מינימלי למען המטרה והוחל בתהליך שיפוץ. את הטחנה מפתח ומנהל צוות מהקיבוץ ומקריית טבעון על בסיס חזון הטחנה, וכיוזמה אזרחית למען תושבי הסביבה והחברה בכללותה. המבנה הולך ומתפתח בצורה אורגנית, בהתאם ליוזמות חדשות, רעיונות וצרכים, על ידי מעגל שותפים שהולך ומתרחב, ובהשתלבות במרחב הפיזי והאנושי. 

כיום הטחנה  מנוהלת בהתנדבות. ההכנסות המתקבלות מאירועים ומשימוש בחללי הטחנה מכסות את שכר הדירה והחשבונות הבסיסיים. 

רוצים לתמוך בטחנה? מוזמנים לעזור עם תמיכה קבועה או חד פעמית.
כל סכום יתקבל בברכה!
bottom of page