top of page

מימון קהילתי
לתרבות חופשית

אתם מכירים כבר את הטחנה בשער העמקים: 
אם אתם מהקיבוץ, או מטבעון, ממחוז זבולון או מברלין. אולי רקדתם בה, אולי למדתם, ניגנתם, הקשבתם, ציירתם או צפיתם, פגשתם אנשים, השתתפתם בכנסים, חגים, ימי עיון ופסטיבלים, או פשוט שמעתם על המקום.

כרגע הפעילות הטחנה מנוהלת בהתנדבות. ההכנסות המתקבלות מאירועים ומשימוש בחללי הטחנה מכסות את שכר הדירה והחשבונות הבסיסיים. 


באמצעות תמיכה חודשית של כל מי שאוהב את הטחנה נוכל לפתח אותה, לשפץ חללים חדשים, להנגיש אותה לקהלים נוספים ולהגשים עוד קומות של חלומות והתרחשויות. הטחנה זקוקה לכם ומזמינה אתכם לקחת חלק אזרחי פעיל בייסוד הכלכלי של המקום. 
כל סכום חודשי קבוע יבורך!

היעד שלנו לשלב הראשון הוא 15 אלף שקל בחודש. 
כסף זה נועד לכיסוי הוצאות הבסיס של 2 קומות הפעילות בטחנה: ארנונה, חשמל, מים, שכירות, תחזוקה. 

לתמיכה חודשית -
לתמיכה חד פעמית -

"הקבוצה שהתגבשה סביב הטחנה הוכיחה כיצד ניתן לצקת חיים חדשים במבנה תעשייתי מורכב, כמרכז רב תחומי עתיר חללים ופונקציות המשמר ומשדרג את הקיים.

חברי העמותה עשו זאת עם כל הלב, החל בעבודת כפיים בכוחותיהם הם, שגישרה על העדר תקציבים... כבר כיום, עושר הפעילויות במקום הוא הוכחה ברורה לפוטנציאל האדיר של האתר.


מדובר בדוגמה ברמה עולמית להשמשה מחדש... אין ספק שהאתר יהפוך לאבן שואבת, שיש בה כדי לחולל שגשוג ערכי, תרבותי וכלכלי, בכל המרחב מסביב: בקיבוץ, במרחב המועצה האזורית זבולון ומעבר.״

- אדר' גיא שחר, מנהל מחוז חיפה, גליל מערבי ומנשה, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ליצירת קשר:
kamaflourmill@gmail.com

צילום וידיאו: יונתן זייד
עיצוב עמוד: מאי ארביב

bottom of page