top of page
HaTahana-94.jpg

חזון הטחנה המתחדשת

כמרכז תרבות אזרחית, הטחנה תהיה פתוחה למגוון פעילויות יצירתיות, יצרניות וערכיות. ניתן לאפיין שבעה היבטים או אופקים שונים של פעילות, שלכל אחד מהם מוקד אחר בטחנה מבחינת מיקום. האופקים השונים משתלבים זה בזה, תומכים זה בזה ומפרים זה זה, ובכל זאת ניתן לאפיינם כך: החברתי-קהילתי, התרבותי-אמנותי, הטכנולוגי-יצרני, הכלכלי, החינוכי-מחקרי, האקולוגי, האירוחי. באריגתם יחד, תהווה הטחנה יצירת אמנות חברתית כוללת, חיבור של מקום ופעילות, המשפיע על הסביבה בכל שבעת ההיבטים הללו:

 

הקהילתי-חברתי. מקום שמשרת את צורכיהם של תושבי הקיבוץ; שמזמין תושבים מן החוץ ויוצר עמם חיבור; כמקום שמשרת יוזמות בעלי אופי קהילתי, אזרחי וחברתי. מקום שיכול לשמש בית לפעילות משותפת של יהודים ובדואים תושבי הסביבה. מוקד בטחנה: שתי הקומות הראשונות וכן המשרד ("הלשכה"), שכרגע רק להן אישורי הבטיחות הנדרשים ובהן מתקיים כל מה שפורט. 

 

האמנותי-תרבותי. ראשית כיצירה אדריכלית של עיצוב פנים למקום עם איכות ייחודית ומעוררת השראה. השהות עצמה בטחנה היא חוויה תרבותית-אמנותית. שנית, הטחנה והפעילות בה נתפסים כיצירת אמנות חברתית כוללת. מתוך השראה זו החלל בשלמותו וכשלמות מזמין פעילות מוזיקלית, פרפורמטיבית ופלסטית מגוונת. מופעים, מיצבים, תערוכות והתרחשויות זוכות בחלל מארח ייחודי ומעצים-תרבות. באופן ממוקד יותר, בקומה השנייה מוקמת "המגלצ'ה" - חלל חזרות קהילתי למוזיקאים, ובחלל האדום (מפעל האריזה) יוקם אולם שיוקדש לפיתוח אופקים חדשים בתיאטרון-מוזיקלי. 

 

הטכנולוגי-יצרני. המקום, שנבנה במקור לשימוש יצרני, יאכלס פעילות טכנולוגית עכשווית, שהיא חלק חשוב בעולם שלנו. סוגי הפעילות ייקבעו על בסיס הערך המוסף הפוטנציאלי שלהם והיכולת להיות בדו שיח עם חינוך, אמנות, חקלאות וקידום החברה שמסביב. במקום תוקם סדנת מייקרים עם אוריינטציה מותאמת לקהילה ובהמשך ייכנסו מיזמים טכנולוגיים שיתאימו לאופי והחזון של המקום.

 

היזמי-עסקי. כמקום שצריך להתקיים באופן בר-קיימא ולהניב תשואה לקיבוץ. אם בהשכרה ישירה של חללים, באופן קבוע או לאירועים, בהתאם לחזון המקום. בית קפה / בר קואפרטיבי. מרכז ליזמות עסקית-חברתית (קומה שלישית). כמקום מחקר והתנסות בכלכלות אלטרנטיביות. עקרון חשוב בתפיסה הכלכלית של המקום הוא היותו מגדלור שבכוחו למצב את סביבתו וכפועל יוצא לתרום רבות גם לשאר העסקים בקיבוץ. 

 

החינוכי-מחקרי. כמקום לפעילות חינוכית, פדגוגית או מחקרית. כמקום לבתי-ספר, סדנאות, שיעורים וריטריטים. כמצוין לעיל, תכנית הכשרה לעסקים-חברתיים. תכנית הלימודים "בחרתיה".

 

האקולוגי. הטחנה כאקו-סיסטם המשתלבת עם החי והצומח ומיטיבה אקולוגית עם סביבתה. גינת גג; במבואה יוקם מרכז פרמקלצ'ר לגינון וחלקאות בני-קיימא. תמיכה ביוזמות מיקרו-חקלאיות במרחב סביב הטחנה.

 

האירוחי. כמקום לאירוח קבוצות המשתלבות בפעילות הטחנה, וכן מקור הכנסה כלכלי. מיקום: הסילואים. סילו אחד - סאונה ומרחצאות. בסילו העליון - רזידנסי אמנים ויזמים, הן לטובת העצמה אינדיבידואלית של יוצרים הן לטובת פרויקטים שמיטיבים עם הסביבה, עם התושבים ועם הטחנה.

bottom of page